PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

 

PKT-Visio Oy toimii Liikkeenjohdon AsiantuntijaKeskus, LAK Ry:n aktiivisena jäsenenä. LAK Ry on n.30 eri alojen kokeneiden yritysasiantuntijoiden ryhmittymä, joka on osaamis- ja kokemusprofiililtaan ainutlaatuinen Suomessa. Kaikilla jäsenillä on kattava kokemus yritysmaailman haasteista, paineista ja onnistumisista. Verkoston laajuus, monipuolinen kokemus ja asiantuntemus takaa sen, että jokaiselle yritykselle voidaan löytää oman alan tai oman ongelma-alueen asiantuntija. Kaikki LAK ry:n jäsenet ovat  Institute for Independent Business, IIB akkreditoimia yritysasiantuntijoita.

 

IIB on voittoa tavoittelematon akkreditointiorganisaatio, joka on perustettu Englannissa 1984. Se on omassa lajissaan yksi maailman suurimmista asiantuntijaorganisaatioista. IIB valmentaa osaajat Pk-yritysten kehittämiseen ja neuvontaan sekä hyväksyy heidät osaksi verkostoa. Akkreditoiduksi jäseneksi aikovan tulee läpäistä Instituutin valintamenettely ja osallistua Konsultointi-liiketoiminnan kehittämisohjelmaan (Consultancy Business Development Programme). Maailmanlaajuisesti on akkreditoitu yli 5.000 jäsentä (Accredited Associates) yli 30 maassa, uusina alueina mm. Intia ja jotkut Itä-Euroopan maat.