PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

Asiakkaamme Hyötyjä

 

PKT-Visio Oy:n asiakkaat hyödyntävät käyttöönotettujen menetelmien ja työkalujen antamat tulokset parantuneena kilpailukykynä ja nopeana kehitysinvestointien takaisinmaksuaikana. Välittömiä hyötyjä ovat mm.:

 

* Mynnti ja asiakastyön laatu ja teho paranevat.

* Yrityksen pullonkaulat häviävät.

* Asiat edistyvät nopeammin.

* Informaation kulku tehostuu.

* Päätöksenteko helpottuu,

* Yrityksen liikearvo kasvaa.

* Yrityksen riskit pienenevät hallitusti.

* Avainhenkilöiden aikaa säästyy enemmän tärkeille asioille.

* Yritys ei sitoudu pitkiin ja kalliisiin kehitysprojekteihin.

* Henkilöstön motivaatio kasvaa.

* Yritystoiminnan tulos paranee.

* Toiminta ei ole riippuvainen yksilöistä

* Yritykselle syntyy systemaattinen toimintamalli.

* Toiminnan laatu paranee kun virheet vähenevät.

* Yrityksen suorituskyky kasvaa.

 

Kehitystoimenpiteille on tyypillistä;

 

* Tulokset ovat konkreettisia ja helposti mitattavissa.

* Toimenpiteet ja kustannukset ovat ennalta määriteltyjä.

* Toimenpiteet alkavat heti ja tulokset ovat nopeasti nähtävissä.

* Lyhyt takaisinmaksuaika alkaa yleensä jo ohjelman kuluessa.

* Toimenpiteet eivät sido yrityksen omia resursseja.

* Pääteksenteko pysyy yrityksellä.

* Palveluillamme on lisäarvotakuu.

Testaa Lupauksemme

 

Yrittäjä, oletko kyllästynyt jonottamaan julkisia tms. yrityspalveluita, onko joku avainhenkilö kenties sairastunut äkillisesti vai onko sinulla muuten "tilanne päällä" juuri nyt? Testaa palvelulupauksemme ja kokeile Yrittäjän Tukiasemapalvelua nyt samantien Ota yhteyttä TÄSTÄ.

 

Yrittäjän Tukiasemapalvelua voit käyttää veloituksetta ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelupyyntösi välittyy heti vuorossa olevan yrityasiantuntijan ja tukihenkilön sähköpostiin ja matkapuhelimeen toimenpiteitä varten. Vastaamme lähettämääsi tukipyyntöön 24 tunnin kuluessa.

 

Nyt samalla kannattaa tutustua myös tarjoamaamme suorituskyvyn pikakatsastukseen Lue Lisää TÄSTÄ.

Liikeidea

 

Me emme lainaa asiakkailtamme kelloa kertoaksemme mitä se nyt näyttää.

 

Kasvatamme asiakasyrityksen liikearvoa ensisijaisesti sen johtamismenetelmiä ja -työkaluja uudistamalla. Hyviä tuloksia saadaan myös myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden tehostamisella sekä tuotteiden/ palveluiden tuotteistamisen kautta.

 

Yrityksen suorituskykyä ja muutosten läpivientiä tehostamme ottamalla käyttöön ajasta-, paikasta sekä henkilöistä riippumattomia johtamistapoja ja -työkaluja.

Liikeidea

Lähestymistapamme mahdollistaa tehostamistoimenpiteiden toteuttamisen ja ratkaisujemme käyttöönoton myös pienemmissä organisaatioissa.

Verkostoamme

 

PKT-Visio Oy toimii Liikkeenjohdon AsiantuntijaKeskus, LAK Ry:n aktiivisena jäsenenä. LAK Ry on n.30 eri alojen kokeneiden yritysasiantuntijoiden ryhmittymä, joka on osaamis- ja kokemusprofiililtaan ainutlaatuinen Suomessa. Kaikilla jäsenillä on kattava kokemus yritysmaailman haasteista, paineista ja onnistumisista. Verkoston laajuus, monipuolinen kokemus ja asiantuntemus takaa sen, että jokaiselle yritykselle voidaan löytää oman alan tai oman ongelma-alueen asiantuntija. Kaikki LAK ry:n jäsenet ovat  Institute for Independent Business, IIB akkreditoimia yritysasiantuntijoita.

 

IIB on voittoa tavoittelematon akkreditointiorganisaatio, joka on perustettu Englannissa 1984. Se on omassa lajissaan yksi maailman suurimmista asiantuntijaorganisaatioista. IIB valmentaa osaajat Pk-yritysten kehittämiseen ja neuvontaan sekä hyväksyy heidät osaksi verkostoa. Akkreditoiduksi jäseneksi aikovan tulee läpäistä Instituutin valintamenettely ja osallistua Konsultointi-liiketoiminnan kehittämisohjelmaan (Consultancy Business Development Programme). Maailmanlaajuisesti on akkreditoitu yli 5.000 jäsentä (Accredited Associates) yli 30 maassa, uusina alueina mm. Intia ja jotkut Itä-Euroopan maat.

Osaamistamme

 

PKT-Visio Oy:n ydinosaamista ovat liiketoiminnan tehostaminen ja kehittäminen, erityisesti sen seuraavilla osa-alueilla;

 

* Yrityksen johtamismenetelmien ja työkalujen kehittäminen

* Tuotteiden ja palveluiden tuotteistus

* Yrityksen kansainvälistyminen ja vientitoiminta

* Vientimarkkinoiden ja mahdollisuuksien kartoitus

* Potentiaalisten jakelukanavien arviointi ja valinta

* Yrityksen tarjoustoiminta

* Toimitus- ja ylläpitosopimukset


Mikäli toimeksiantoomme liittyy osa-alueita, joilla emme ole asiantuntijoita, löydämme laajan verkostomme kautta ammattitaitoiset tekijät mihin tahansa liiketoiminnan haasteeseen.

Näin Toimimme

 

Asiakasyrityksen nykytilanteen arviointi ja johdon tavoitteiden perusteellinen ymmärtämiinen ovat toimintamme lähtökohta. Arvioinnin perusteella teemme ehdotuksen ratkaisuksi tai tehostamistoimenpiteiksi, joita toteutetaan yrityksen valitsemian tärkeysjärjestyksen mukaisesti muuhun liiketoimintaan sopivalla aikataululla. A.o. kaaviosta näkyvät toimintamalimme yleisimmät vaiheet ja niiden kesmimääräinen kesto.

 

 Toimintamalli

PKT-Visio Oy:n rooli prosessissa voi olla joko projektiluonteista tai jatkuvaa. Rooli voi myös vaihdella konkreettisesta käytännön tekemisestä esim. asiakasrajapinnassa tai muissa yrityksen operatiivisissa tehtävissä yrityksen omistajien neuvontaan taustalla, hallitustyöskentelyn eri muodoissa. Ks. ratkaisumme Resurssipankki TÄSTÄ.

Yhteystiedot

 

 

PKT-Visio Oy

Alimmaisenkuja 7

FIN - 04330 Lahela

www.pkt-visio.com   

info@pkt-visio.com

JHu Virallinen

 

Yhteyshenkilö: Jukka Hurri

Matkapuh.: 045 129 1493

S-posti:

jukka.hurri@pkt-visio.com

Skype: jjhurri

The Company in brief


PKT-Visio Oy helps SME companies to address and find solutions for their critical development needs in the business management. The company focuses on providing PRACTICAL and the most cost effective solutions for these needs.

The company is a brand and technology independent operator in the market. Therefore PKT-Visio Oy can assist neutrally customers to select, and implement modern management tools that serve all their needs the most efficiently.


PKT-Visio Oy knows well the needs and requirements SME sector companies have today in Finland, in particular what comes to digitalization of management tools in SMEs.

We emphasize easiness of the use, ”pay as you go”- cost models as well as time, location and user independent utilization of the management support systems.

Today, we continuously advise Customers in various business fields, how to select and implement/ migrate most effectively internet based online services, such as; company e-mail, company www-site, online store, invoicing & accounting systems, CRM/ ERP etc. in their existing infrastructure.

PKT-Visio Oy also provides interim management services for companies facing shortages in their management resources. We are flexible and ready to face all kind of management challenges. Find more information about our background here

Furthermore, PKT-Visio Oy is an active partner in Liikkeenjohdon asiantuntijakeskus ry (LAKry, www.lakfin.com) business network. The network consists of more than 30 companies working on various business development fields. Operation of the network is well organized and coordinated. The network provides additional resources (expertise and manpower) for the members on-demand basis.