PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä


Vuokraresursointi on erittäin hyvä ratkaisu silloin kun yrityksen avainhenkilö on suunnitelmallisesti "pois vahvuudesta" etukäteen tiedetyn ajanjakson. Vuokra- resurssointi sopii hyvn myös yrityksen tilapäisen osaamistarpeen paikkaamiseen, esim. muutostilanteessa. Myös avainhenkilön äkillinen sairaustuminen tms. vastaava tilanne, on oikea hetki käyttää Resurssipankkiamme.
 

PKT-Visiolla on monipuolinen ja yli 25v. käytännönkokemus eritason operatiivisista tehtävistä yritysmaailmassa. Tarjoamme osaamistamme yritysten käyttöön koko- tai osaaikaisesti tilapäisen ja/tai yllättävän tarpeen ilmaantuessa. Alla esimerkkinä tehtäviä, joita olemme menestyksellisesti hoitaneet useammassakin yrityksessä.
 

Projektipäällikkö

Tuotehallintapäällikkö

Markkinointipäällikkö

Vientimyyjä/ Tarjouslaskija

Myyntipäällikkö

Vientipäällikkö

Liiketoimintayksikön päällikkö

Tuotehallinnan ja tuotekehityksen johtaja
Hallinto- ja talousjohtaja

Liiketoimintayksikön johtaja ja johtoryhmän jäsen

Varatoimitusjohtaja, kansainvälinen myynti ja asiakastuki

Varatoimiitusjohtaja, tuotehallinta ja tuotekehitys
Toimitusjohtaja, asiantuntijapalvelut
 

Olemme nopeasti käytettävissä, joustavia, omatoimisia ja käytännönläheisiä, korkean työmoraalin omaavia tuloksentekijöitä, joiden työaikaa ei kulu perusasioiden opetteluun.
 

Toimeksiantoa vastaanottaessamme sovimme tehtävälle aina kirjallisesti selkeät numeeriset, laadullisest ja sisällölliset tavoitteet. Ota yhteyttä TÄSTÄ.