PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

 

Jokainen Yrittäjä kohtaa väistämättä joskus hetkiä urallaan, jolloin tuntuu siltä, etteivät omat voimavarat riitä ja ettei ole ketään, jonka kanssa voisi keskustella vapaasti haasteista,  joita liiketoiminta itsekullekin asettaa päivittäin.

 

E.m. tilanteeseen ratkaisu on liiketoiminnan tehostamisohjelma, jonka puitteissa voidaan kattaa joko säännöllisen ja/tai ennakoimattoman yritysneuvonnan tarve.

 

Jokaiselle asiakasyritykselle nimetään henkilökohtainen kontaktihenkilö. Tällöin yritysten johtajille ja omistajille tarjoutuu mahdollisuus saada puolueetonta palautetta, neuvontaa ja ajatusten vaihtoa henkilön kanssa, joka on itse ollut vastaavanlaisessa tilanteessa.

 

Yritysneuvoja on yritysjohdon ja omistajien käytettävissä 24/7/365 - periaatteella. Voit siis ottaa yhteyttä juuri silloin kun siihen on tarvetta. Ota yhteyttä TÄSTÄ.