PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

 

eSopimuskansio on sähköinen sopimuskansio, johon voidaan tallentaa sopimusten lisäksi kaikki yrityksen sopimuksiin liittyvät dokumenitit. eSopimuskansio sisältää myös kalenterin, johon voidaan määritellä sopimusten ylläpitoon liittyviiä tapahtumia, esim. vuosisopimusten uudistamiset jne. Sähköinen sopimuskansio on henkilöstön käytettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Sopimuskansion sisällysluettelo voi olla esim. seuraavanlainen;

 

Sopimuspohjat
Toimitussopimukset
Vuosisopimukset
Alihankinta
Toimistopalvelut
Yhteistyösopimukset
Työsopimukset
Takuuvelvoitteet
Päättyneet
Sähköinen sopimuskansio voidaan toteuttaa myös jo olemassa olevan perinteisen ratkaisun pohjalta. Hyllyssä pölyttynyt mappi voidaan nykyaikaisilla työkaluilla muuttaa pienellä vaivalla sähköiseen muotoon ja saada henkilöstön aktiiviseen käyttöön.