PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

 

Suorituskyvyn Täyskatsastus on yrityksen toimintaprosessien, -mallien ja -järjestelmien perinpohjainen katselmointi eli auditointi. Täyskatsastus voidaan toteuttaa joko Pikakatsastuksessa esiintulleiden asiakokonaisuuksien tarkennuksena tai yrityksen kaikkia toimintaprosesseja ja organisaation osia koskevana.

 

Täyskatsastus toteutetaan käyttäen yrityksen virallisia dokumentteja, suunnitelmia, ja toimintaohjeistusta sekä arviomalla johtamismenetelmiä ja toiminnan seurantamienetelmien käytännöntoteutusta.. Lisäksi yrityksen avainhenkilöiden (ja tarvittaessa valittujen asiakkaiden) haastattelut toteutetaan osana auditointia. Täyskatsastuksen tuloksena syntyy Täyskatsastusraportti.

 

Täyskatsastuksessa käydään yleensä läpi seuraavat aiheet;

 

* Tuotteet ja palvelut

* Myyntibudjetti, toteuma ja näkymät

* Tilauskanta ja toimitustilanne

* Tuotekehitys

* Tuotanto ja logistiikka

* Rahoitus- ja kassatilanne

* Johto ja henkilöstö - Osaaminen ja henkilöstö

* Alihankinta ja kumppanit

* Toimialan vaatimukset ja kriittiset kilpailutekijät

* Lyhyen ja pitkän aikavälin kehityskohteet

 

Täyskatsastusraportti sisältää auditoinnin kohteiden havainnot, haastattelujen yhteenvedot, toimialan kriittisten kilpailutekijöiden arvioinnin ja suosituksen ensisijaisista kehityskohteista ja –toimenpiteistä. Toimitamme raportin sähköpostitse sovitussa aikataulussa auditoinnin jälkeen. Esittelemme tulokset yrityksen johdolle erikseen sovittavassa tilaisuudessa. Sovi tapaaminen katsastukseen TÄSTÄ.